Autorizația de mediu se emite numai firmelor a căror activitate influențează mediul înconjurător, printr-o potențial poluare. Se stabilește prin Ordinul 1171/2018 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu  și se bazează pe identificarea CODULUi CAEN, al activității desfășurate.

Așadar, dacă te încadrezi în această categorie, atunci acest articol te va ajută. 

În  iulie 2020 a apărut Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu. Valabilitatea autorizațiilor de mediu și a autorizațiilor integrate de mediu se întindea pe o perioada de 5-10 ani,  prin prezența legislație se emite pe perioada nedeterminată cu condiția avizării anuale a acesteia. Schimbarea a intervenit că urmare a Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor 1.150/2020, care a intrat în vigoare la dată de 11 iulie 2020, înlocuind regulile actuale din Ordinul Ministerului Mediului 1.171/2018. 

Practic, dacă ai autorizația de mediu trebuie

  • să dovedești anual că încă mai îndeplinesti condițiile de la acordarea autorizației.
  • să dovedești că pentru procesul de producție nu ai schimbat nimic.

Dacă ai schimbat un contract de colectare de deșeuri, nu se consideră schimbare majoră.

Dacă ai schimbat punctul lucrative, deja vechea autorizație este lovită de nulitate.

Datorită începerii acestei proceduri, multe firme se află în situația în care au tot făcut schimbări în procesul de producție, și-au extins activitățile și în domenii conexe, fără să notifice acest lucru Agenției de Protecția Mediului. Se dorește, pe viitor, tocmai evitarea acestui lucru.  

Odată cu apariția sistemului SIM (Sistem Integrat de Mediu) când absolut toate raportările se introduc în SIM, este foarte simplu pentru instituțiile de control că determine cine funcționează și cine nu, cu autorizație în concordata cu realitatea.

La controalele de emitere a autorizației de control se face verificare pe teren a situației tehnologice care aduce impact asupra protecției mediului. De menționat, că lipsa înregistrărilor în SIM și a constituie o amendă de 30.000 de lei.

Acest lucru este posibil depunând un dosar pentru avizare și plătind pentru asta. Taxa stabilită este de 100 de lei, pentru autorizațiile de mediu, și de 500 de lei, iar pentru Revizuirea autorizației taxa la APM etse de 250 de lei si se plătește în contul de la Trezorerie al Agenției de Mediu.

Procedura a fost oficializată în iunie 2020  și a intrat în vigoare cu data de 11 iulie e 2020. 

Anual, trebuie să depui documentele pentru viză cu cel puțîn 60 de zile înainte de ziua și luna în care ai obținut autorizația, dar cel mult cu 90 de zile în avans.

Dacă ai autorizație de mediu/integrate de mediu, emise în anii precedenți, nu ești scutit de obținerea vizelor. 

Documentele ce trebuie depuse:

  • o cerere;
  • raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare;
  • declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit schimbări care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație;
  •  Declarația pe propria răspundere are un impact juridic în privința falcului în declarații, așa dar întocmirea ei.. nu este o simpa formalitate.
  • dovadă plății tarifului de viză.

Apoi, în 15 zile lucrătoare, se verifică documentația și se decide dacă este nevoie de o verificare pe teren.

Societatea SC Smart Environment susține agentul economic pe tot acest parcurs laborios, care poate fi destul de complicat pentru cineva care nu se confruntă zilnic cu acest tip de probleme. Prin contractul încheiat între părți, consultanță Smart Mediu acoperă toate aceste demersuri iar echipa te susține în întreg procesul de avizare, realizează documentația și ține legătura cu autoritățile.

În aceeași măsură, te pot ajuta în toate procedurile conexe legislației de mediu – raportarea SIM a deșeurilor (și întreg spectrul de raportări ANPM), in exporturi de ambalaje, și în toată problematica de mediu care revine societății cliente.