În Uniunea Europeană se urmărește asigurarea igienei produselor alimentare, nu doar în etapa de producție, ci de la fermă până la fabrica de prelucrare, comercianții de pretutindeni și chiar până la consumatorul final. Regulamentul poartă numele de HACCP și, alături de anexele sale, definește un set de cerințe care trebuie întrunite la nivel european de către toate instituții (firme și companii, ferme) care lucrează cu produse alimentare. Acestea trebuie îndeplinite pentru a asigura faptul că, în cele din urmă, consumul lor este sigur pentru consumatori, astfel încât să fie evitate toate posibilele situații neplăcute asociate consumului de produse neconforme.

Aspecte principale ale sistemului HACCP

În esență, este vorba despre faptul că toți cei care desfășoară activități profesionale și lucrează în sectorul și domeniul alimentar trebuie să se asigure că alimentele (indiferent de forma brută sub care se prezintă) sunt tratate, prelucrate și distribuite în condiții de igienă și siguranță, adică fără posibilitatea de a fi contaminate fizic, biologic sau chimic, cu pericole care ar putea duce la deprecierea sănătății consumatorului. Acest scop, bineînțeles, poate fi atins prin urmărirea unor protocoale specifice de igienă, folosirea de solutii profesionale de curatenie, procesul de curățenie fiind realizat de către o echipă specializată, bine instruită din acest punct de vedere.

Multe implică bune practici de igienă și asigurarea folosirii de proceduri specifice ce se bazează pe anumite principii de analiză ale riscurilor și punctelor critice de control. Anexele sistemului HACCP definesc aceste practici aplicabile în etapele de producție primară, în etapa în care are loc transportul produselor, manipularea și depozitarea produselor primare atât de către furnizor, cât și de către distribuitor. Practicile de igienă se aplică atât operatorilor din sectorul alimentar după producția primară, cât și unităților în care are loc prelucrarea alimentelor, comercianților din magazine și distribuitorilor. Consumatorii, de asemenea, trebuie să acorde atenție acestora.

Norme de igienă și principii de funcționare HACCP

Câteva dintre normele de igienă HACCP implică, în esență, menținerea curățeniei generale și a condițiilor optime de lucru și distribuire. Curățarea incintelor, echipamentelor utilizate pentru produsele alimentare, asigurarea condițiilor potrivite de transport, gestionarea corespunzătoare a deșeurilor alimentare, aprovizionarea permanentă cu apă în flux continuu, igiena personală care implică asigurarea cu hartie igienica, pe lângă altele, formarea lucrătorilor din domeniul alimentar și asigurarea faptului că au luat la cunoștință aceste norme, împachetarea, ambalarea trebuie să se alinieze specific cu toate normele surprinse în HACCP.

Printre principiile de bază se numără identificarea, în timp util, a tuturor pericolelor care trebuie controlate, a punctelor critice de control și stabilirea limitelor critice în activități specifice, iar când este cazul stabilirea și punerea în aplicare atât a unei monitorizări eficiente a situațiilor de ordin critic, cât și gestionarea rapidă a acestora și minimalizarea impactului. În mod necesar, se stabilesc și proceduri care au rolul de a verifica dacă normele HACCP funcționează și sunt aplicate corect, demonstrându-se astfel aplicarea eficientă (sau dimpotrivă) a normelor ce sunt înscrise în acest sistem aplicabil la nivel european, în primul rând, și apoi mondial.